Jadłospis - SPnr5JG

Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
ul. Lotnictwa 1
58 - 500 Jelenia Góra
Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
Przejdź do treści

Jadłospis

Dla rodziców

Obiady w szkole:
Cena obiadu to 16 zł za cały obiad (zupa, drugie danie i kompot).

Jadłospis jest publikowany w dzienniczku elektronicznym oraz na tablicy ogłoszeń w szkole Budynek A parter.

Regulamin organizowania obiadów w szkole dostępny jest w zakładce:
O szkole/Dokumenty.

Od dnia 05.09.2023 r. jest możliwość wykupienia dziecku obiadu.
Posiłek jest dowożony w formie cateringu z firmy handlowej Wiesława Rząsa.

Istotne informacje:

- godzina wydawania obiadów: 13:00;

- opłata: 16 zł (zupa i drugie danie);

- płatność za cały m-c z góry do 10-go każdego m-ca;  

- zamawianie obiadów na cały miesiąc winno być dokonane 1-go dnia roboczego każdego m-ca osobiście w sekretariacie szkoły,
telefonicznie 75 64 214 29 lub poprzez dziennik elektroniczny (adresat: Stachnal Małgorzata) do godz.9:00;

- istnieje również możliwość zamawiania pojedynczych obiadów najpóźniej w danym dniu do godz.9:00;

- w przypadku nieobecności dziecka w danym dniu i tym samym nieobecności na obiedzie – fakt taki należy zgłosić do godz.9:00 – wówczas płatność uiszczona z góry zostaje przepisana na kolejne dni;

- jadłospis udostępniony będzie w dzienniku elektronicznym, w części „informacje”.

Pozdrawiam
Małgorzata Stachnal
Sekretarz szkoły


Szkoła Podstawowa nr 5
sekretariat@spnr5jg.pl
w Jeleniej Górze
Wróć do spisu treści