2022-2023 - SPnr5JG

Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
ul. Lotnictwa 1
58 - 500 Jelenia Góra
Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
Przejdź do treści

2022-2023

O szkole > Archiwum
UWAGA    KONKURS!
Serdecznie zapraszamy uczniów klas I - III oraz IV – VIII do udziału w szkolnym konkursie recytatorskim z języka angielskiego, który odbędzie sie 14 października.
 
                        
 
Cele konkursu:
 
- motywacja do nauk i doskonalenia znajomości języka angielskiego,
 
- rozwijanie i wspieranie wśród uczniów zdolności recytatorskich,
 
- szerzenie zainteresowania nauką języka obcego,
 
- utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
 
- praca nad poprawną wymową,
 
- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień.
 
 
Zasady punktacji:
 
Komisja konkursowa dokonywać będzie oceny wg następujących kryteriów:
 
- stopień opanowania pamięciowego wiersza
 
- prawidłowa wymowa i intonacja poszczególnych słów w wierszu
 
- stopień trudności wiersza
 
- ogólny wyraz artystyczny
 
      Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia  30 września.  Zgłoszenia można dokonać u nauczyciela języka angielskiego lub poprzez dziennik.  Jeżeli będzie problem z wyborem wiersza, można zwrócić  sie do nauczyciela o pomoc.
 
Na zwycięzców oraz uczestników czekają nagrody!!
 
Drodzy Rodzice!
Wnioski o stypednium szkolne należy skladać do 15 września u pedagoga szkolnego.
(obowiązuje kryterium dochodowe:  600 zł netto na osobę w rodzinie). Więcej informacji udziela pedagog szkolny.
Uczniowie naszej szkoły wezmą udział
w konkursie przedmiotowym zDolny Ślązak
w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie z danego przedmiotu swojemu nauczycelowi a rodzice/opiekunowie  wypełniają kartę zgłoszenia do 14 października. Szkolny etap konkursu odbywa sie według załączonego harmonogramu.Szkoła Podstawowa nr 5
sekretariat@spnr5jg.pl
w Jeleniej Górze
Wróć do spisu treści