Kadra - SPnr5JG

Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
ul. Lotnictwa 1
58 - 500 Jelenia Góra
tel./fax: 75 64 214 29
e-mail: spnr5jg@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
Przejdź do treści
  Dyrektor szkoły
       mgr Beata Kopecka
   Główny księgowy
       mgr Małgorzata Sadowska
   Sekretarz szkoły
       Małgorzata Stachnal
   Pedagog szkolny
       mgr Marcel Witkowski
   Pielęgniarka szkolna
       Eugenia Skarżyńska

   
Nasi nauczyciele:           
Agnieszka Birulo
nauczyciel wspierający proces edukacyjny,
doradca zawodowy,
nauczyciel języka polskiego,
nauczyciel muzyki
Łukasz Dębowski
nauczyciel geografii,
nauczyciel chemii,
nauczyciel fizyki,
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Janusz Diament
nauczyciel wspierający proces edukacyjny
Agnieszka Dyła
nauczyciel języka polskiego
Magdalena Foryt
nauczyciel wspierający proces edukacyjny,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Adriana Graczyk
nauczyciel języka angielskiego
Małgorzata Jop  
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie,
doradca zawodowy
Anna Kamińska
nauczyciel wspierający proces edukacyjny,
nauczyciel biologii,
nauczyciel geografii,
nauczyciel języka polskiego,
nauczyciel edukacji wczesnoszkonej,
nauczyciel plastyki
Jakub Kamiński
wychowawca świetlicy,
nauczyciel wychowania fizycznego
Beata Kopecka
dyrektor szkoły,
nauczyciel matematyki,
nauczyciel plastyki
Agata Kubiak
nauczyciel języka angielskiego,
nauczyciel historii,
nauczyciel matematyki
Kamil Kuchciak
nauczyciel wspierający proces edukacyjny,
nauczyciel biologii,
nauczyciel plastyki
Malwina Nogawka
nauczyciel wychowania fizycznego,
nauczyciel informatyki,
nauczyciel wspierający proces edukacyjny,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Monika Pinkowicz
nauczyciel wspierający proces edukacyjny,
nauczyciel jezyka niemieckiego
Małgorzata Pryjda
katecheta,
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Rafał Rataj
nauczyciel wychowania fizycznego,
nauczyciel przyrody
Iwona Sławińska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Maciej Słomski
nauczyciel wspierający proces edukacyjny
Urszula Szkudlarek  
nauczyciel wspierający proces edukacyjny,
nauczyciel techniki,
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Marian Wadowski
nauczyciel matematyki,
nauczyciel informatyki,
nauczyciel techniki,
nauczyciel historii
Aleksandra Witkowska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Marcel Witkowski
pedagog szkolny,
nauczyciel wspierający proces edukacyjny
Ewa Wojciechowska
bibliotekarz,
nauczyciel historii,
nauczyciel muzyki
Aleksandra Woźniak
nauczyciel języka polskiego,
logopeda
Krzysztofa Wrotna
nauczyciel wspierający proces edukacyjny,
nauczyciel języka angielskiego
Roksana Wysocka
nauczyciel wspierający proces edukacyjny,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
nauczyciel plastyki
Anna Żołądziejewska
kierownik świetlicy szkolnej,
nauczyciel wspierający proces edukacyjny,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa nr 5
sekretariat@spnr5jg.pl
w Jeleniej Górze
Wróć do spisu treści