Klasa 8a i 8b - SPnr5JG

Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
ul. Lotnictwa 1
58 - 500 Jelenia Góra
tel./fax: 75 64 214 29
e-mail: spnr5jg@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
Przejdź do treści


Harmonogram egzaminu ósmoklasistydata
przedmiot
godzina rozpoczęcia
czas trwania
24 maja 2022 r. (wtorek)
język polski
9:00
120 minut
25 maja 2022 r. (środa)
matematyka
9:00
100 minut
26 maja 2022 r. (czwartek)
język obcy nowożytny
9:00
90 minut


INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
w roku szkolnym 2021/2022

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – punktacja
Z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów. Zachowano rozwiązania polegające na tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia.

Ustalając sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjęto, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W związku z tym przyjęto, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Oznacza to, że kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli w sumie 70 punktów. Natomiast wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 – co oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-stacjonarna-w-szkolach-od-1-wrzesnia    data wjścia 25.08.2021
Termin dodatkowy egzaminu (dla osób nieobecnych na egzaminie w pierwszym terminie)
1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:
1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji:
do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji:
8 lipca 2022 r.


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra NA ROK SZKOLNY 2022/2023.
Terminy rekrutacji:

typ szkoly
termin rekrutacji
termin postepowania uzupelniajcego
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkoł poniższych:
od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r. – do godz. 15.00
od 2 sierpnia 2022 r.
do 4 sierpnia 2022 r. – do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
od 16 maja 2022 r.
do 31 maja 2022 r. – do godz. 15.00
od 2 sierpnia 2022 r.
do 4 sierpnia 2022 r. – do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r. – do godz. 15.00

Nabór do szkół ponadpodstawowych w Mieście Jelenia Góra
odbywa się w informatycznym systemie rekrutacji
poprzez stronę

I. Przygotowanie wniosku Kandydaci do szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Jelenia Góra, jak i kandydaci spoza terenu Miasta Jelenia Góra po wejściu na stronę dolnoslaskie.edu.com.pl sami generują hasło i login do konta.

Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek:

1. wpisać dane osobowe kandydata i rodziców,
2. wybrać z listy oddziały w max. 3 szkołach ponadpodstawowych,
3. utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą „I wyboru”,
4. wpisać:
1) oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu ósmoklasisty,
2) zaznaczyć inne osiągnięcia wymienione w świadectwie,
3) zaznaczyć spełnianie dodatkowych kryteriów,
4) wydrukować i podpisać wniosek.

Pełny tekst zasad rekrutacji prowadzonej przez miasto Jelenia Góra oraz Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora znajdują się ponieżej:

Szkoły ponadpodstawowe na terenie miasta Jelenia Góra

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego - http://zerom.4me.pl
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida - https://norwid.jgora.pl
Adres: 58-560 Jelenia Góra, ul. Gimnazjalna 2

III LO im.Jędrzeja Śniadeckiego
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
- http://zsoit.jgora.pl
Adres: 58-506 Jelenia Góra, Aleja Jana Pawła II 25

TEB Edukacja- https://teb.pl/
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 52a

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej - www.ekonom.jgora.pl
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 27

Zespół Szkół Elektronicznych - http://elektronik.jgora.pl/zse
Adres: 58-506 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica "HANDLÓWKA" - http://handlowka.edu.pl
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej- https://www.zspu.jgora.pl
Adres: 58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 5

Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" - http://www.zstmechanik.pl
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 10

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego - http://zsart.edu.pl
Adres: 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 34
Szkoła Podstawowa nr 5
sekretariat@spnr5jg.pl
w Jeleniej Górze
Wróć do spisu treści