Klasa 8a i 8b - SPnr5JG

Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
ul. Lotnictwa 1
58 - 500 Jelenia Góra
tel./fax: 75 64 214 29
e-mail: spnr5jg@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
Przejdź do treści


INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
w roku szkolnym 2021/2022

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – punktacja
Z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów. Zachowano rozwiązania polegające na tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia.

Ustalając sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjęto, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W związku z tym przyjęto, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Oznacza to, że kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli w sumie 70 punktów. Natomiast wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 – co oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-stacjonarna-w-szkolach-od-1-wrzesnia    data wjścia 25.08.2021
Harmonogram egzaminu ósmoklasistydataprzedmiotgodzina rozpoczęciaczas trwania
24 maja 2022 r. (wtorek)
język polski
9:00120 minut
25 maja 2022 r. (środa)
matematyka
9:00100 minut
26 maja 2022 r. (czwartek)
język obcy nowożytny
9:0090 minut
Termin dodatkowy egzaminu (dla osób nieobecnych na egzaminie w pierwszym terminie)
1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:
1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji:
do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji:
8 lipca 2022 r.


Ósmoklasisto - wybierz swoją szkołę ponadpodstawową

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego - http://zerom.4me.pl
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida - https://norwid.jgora.pl
Adres: 58-560 Jelenia Góra, ul. Gimnazjalna 2

III LO im.Jędrzeja Śniadeckiego
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
- http://zsoit.jgora.pl
Adres: 58-506 Jelenia Góra, Aleja Jana Pawła II 25

TEB Edukacja- https://teb.pl/
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 52a

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej - www.ekonom.jgora.pl
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 27

Zespół Szkół Elektronicznych - http://elektronik.jgora.pl/zse
Adres: 58-506 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica "HANDLÓWKA" - http://handlowka.edu.pl
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej- https://www.zspu.jgora.pl
Adres: 58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 5

Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" - http://www.zstmechanik.pl
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 10

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego - http://zsart.edu.pl
Adres: 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 34
Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
Szkoła Podstawowa nr 5
sekretariat@spnr5jg.pl
w Jeleniej Górze
Wróć do spisu treści