Rada Rodziców - SPnr5JG

Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
ul. Lotnictwa 1
58 - 500 Jelenia Góra
Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
Przejdź do treści


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jeleniej Górze
Rok szkolny 2022/2023

     Przewodniczący Rady Rodziców
         

     Z-ca Przewodniczącego
          

     Skarbnik
        

     Sekretarz
        


Szkoła Podstawowa nr 5
sekretariat@spnr5jg.pl
w Jeleniej Górze
Wróć do spisu treści