Zajęcia pozalekcyjne - SPnr5JG

Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
ul. Lotnictwa 1
58 - 500 Jelenia Góra
Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
Przejdź do treści

Zajęcia pozalekcyjne

O szkole
Zajęcia pozalekcyjne


Harmonogram zajęc pozalekcyjnych
organizowanych w ramach projektu
"Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach"


Od roku szkolnego 2021/2022 nasza szkoła bierze udział w projekcie ,, Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach’’ realizowanym przez Miasto Jelenia Góra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2022 Oś Priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.
W związku z tym proponujemy uczniom naszej szkoły zajęcia dodatkowe wskazane w poniższym harmonogramie.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach prosimy o pobranie dokumentów (jeden komplet na jedne zajęcia), wypełnienie ich oraz dostarczenie wychowawcy klasy do 15 września. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.dzień tygodnia
godzina
sala
 nazwa zajęć
prowadzący
klasa
PONIEDZIAŁEK
13:35 - 14:20
5 A
Język angielski
(zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze)
Krzysztofa Wrotna

PONIEDZIAŁEK
14:25 - 16:00
1A
Język niemiecki
(zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze)
Monika Pinkowicz
8
PONIEDZIAŁEK
13:35 - 15:10

Zajęcia z socjoterapii
Iwona Sławińska

WTOREK
13:35 - 14:20
17 B
Zajęcia kreatywne
Małgorzata Jop

WTOREK
12:35 - 13:20
5 C
Język angielski
(zajęcia rozwijające)
Krzysztofa Wrotna

WTOREK
13:35 - 14:20
16 B
Język angielski
(zajęcia rozwijające)
Krzysztofa Wrotna

WTOREK
8:00 - 8:45
19 B
Matematyka
(zajęcia wyrównawcze)
Agata Kubiak
8B
ŚRODA
11:40 - 12:25
17 B
TUS (trening umiejętności i kompetencji społecznych/emocjonalnych)
Marcel Witkowski

CZWARTEK
13:35 - 14:20
1A
Zajęcia przyrodnicze
(zajęcia rozwijające)
Anna Kamińska

CZWARTEK
13:35 - 14:20
1A
Zajęcia z logopedii
Aleksandra Woźniak

CZWARTEK
12:35 - 13:20
17 B
Język niemiecki
(zajęcia rozwijające)
Monika Pinkowicz

CZWARTEK
12:35 - 14:20

Zajęcia z socjoterapii
Iwona Sławińska
1-3
PIĄTEK
13:35 - 14:20
3 A
Matematyka
(zajęcia wyrównawcze)
Agata Kubiak
8 A
Szkoła Podstawowa nr 5
sekretariat@spnr5jg.pl
w Jeleniej Górze
Wróć do spisu treści