Zajęcia pozalekcyjne - SPnr5JG

Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
ul. Lotnictwa 1
58 - 500 Jelenia Góra
tel./fax: 75 64 214 29
e-mail: spnr5jg@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
Przejdź do treści
Zajęcia pozalekcyjne


Harmonogram zajęc pozalekcyjnych
organizowanych w ramach projektu
"Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach"


Od roku szkolnego 2021/2022 nasza szkoła bierze udział w projekcie ,, Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach’’ realizowanym przez Miasto Jelenia Góra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2022 Oś Priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.
W związku z tym proponujemy uczniom naszej szkoły zajęcia dodatkowe wskazane w poniższym harmonogramie.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach prosimy o pobranie dokumentów (jeden komplet na jedne zajęcia), wypełnienie ich oraz dostarczenie wychowawcy klasy do 15 września. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.dzień tygodnia
godzina
sala
 nazwa zajęć
prowadzący
klasa
PONIEDZIAŁEK
12:35 - 13:20
17 B
Język angielski
(zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze)
Krzysztofa Wrotna
5
PONIEDZIAŁEK
13:35 - 14:20
5A
Zajęcia z psychologiem
Krzysztofa Wrotna
4 - 6
PONIEDZIAŁEK
13:35 - 14:20
17 B
Biologia i geografia
(zajęcia rozwijające)
Anna Kamińska
4-6
PONIEDZIAŁEK
13:35 - 14:20
16 B
Język niemiecki
(zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze)
Monika Pinkowicz
7A
PONIEDZIAŁEK
14:25 - 15:10
3 A
Język angielski
(zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze)
Agata Kubiak
8B
WTOREK
13:35 - 14:20
17 B
Język niemiecki
(zajęcia rozwijające)
Monika Pinkowicz
2-3
WTOREK
12:35 - 13:20
17 B
Zajęcia kreatywne
Małgorzata Jop
2
ŚRODA
12:35 - 13:20
17 B
Język angielski
(zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze)
Krzysztofa Wrotna
3
ŚRODA
13:35 - 14:20
17 B
TUS (trening umiejętności i kompetencji społecznych/emocjonalnych)
Marcel Witkowski
3
CZWARTEK
13:35 - 14:20
Sala gimnastyczna
Zajęcia sportowe
Jakub Kamiński
1-3
CZWARTEK
13:35 - 14:20
1A
Język angielski
(zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze)
Agata Kubiak
8A
PIĄTEK
11:30 - 12:25
17 B
Język angielski
(zajęcia rozwijające)
Krzysztofa Wrotna
3
PIĄTEK
12:35 - 14:20
1 A
Zajęcia z socjoterapii
(zajęcia co 2 tygodnie)
Iwona Sławińska
1-3
PIĄTEK
13:35 - 14:20
17 B
Logopedia
Aleksandra Woźniak
1-3
PIĄTEK
13:35 - 14:20
3 A
Zajęcia przyrodnicze
(biologia, chemia, fizyka)
(zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze)
Kamil Kuchciak
5-6
PIĄTEK
13:35 - 14:20
18 B
Język niemiecki
(zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze)
Monika Pinkowicz
7B
PIĄTEK
14:25 - 15:10
3 A
Autoprezentacja
Kamil Kuchciak
7B
Szkoła Podstawowa nr 5
sekretariat@spnr5jg.pl
w Jeleniej Górze
Wróć do spisu treści