Classroom - SPnr5JG

Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
ul. Lotnictwa 1
58 - 500 Jelenia Góra
Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
Przejdź do treści

Classroom

Dla uczniów
Jak zalogować się na platformę classroom?
Platforma Google Classroom jest wykorzystywana w naszej szkole podczas nauczania zdalnego.

Jeśli nie wiesz, jak zalogować się na platformę classroom, obejrzyj film (obok).

login:  każdy uczeń ma indywidualny i ma format: nazwisko.imie@spnr5jg.pl (bez polskich znaków)
hasło: każdy uczeń otrzymał w poprzednim roku szkolnym

Jeśli uczeń nie ma jeszcze hasła dostępu lub hasła nie pamięta prosimy o zwrócenie się drogą emailową do sekretariatu szkoły o wydanie hasła, adres email: sekretariat@spnr5jg.pl

strona do logowania na Platformę Classroom:
Szkoła Podstawowa nr 5
sekretariat@spnr5jg.pl
w Jeleniej Górze
Wróć do spisu treści