Kadra - SPnr5JG

Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
ul. Lotnictwa 1
58 - 500 Jelenia Góra
Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
Przejdź do treści

Kadra

O szkole
  Dyrektor szkoły
       mgr Katarzyna Krasowska
   Główny księgowy
       mgr Małgorzata Sadowska
   Sekretarz szkoły
       Małgorzata Stachnal
   Pedagog szkolny
       mgr Marcel Witkowski
 Pedagog specjalny
      mgr Marcel Witkowski
   Pielęgniarka szkolna
       Eugenia Skarżyńska

   
Nasi nauczyciele:           
Agnieszka Birulo
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
doradca zawodowy,
nauczyciel języka polskiego,
nauczyciel muzyki
Martyna Bednarz
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
Łukasz Dębowski
nauczyciel geografii,
nauczyciel chemii,
nauczyciel fizyki,
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Renata Długosz-Pasieka
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
Agnieszka Dyła
nauczyciel języka polskiego
Magdalena Foryt
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Jop  
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie,
doradca zawodowy
Anna Kajetanowicz
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
Agata Kubiak
nauczyciel języka angielskiego,
nauczyciel historii,
nauczyciel matematyki
Katarzyna Kupczyk
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
Katarzyna Krasowska
nauczyciel plastyki,
Kamil Kuchciak
nauczyciel biologii,
Katarzyna Matras-Żurek
bibliotekarz,
Dorota Matusik
wychowawca świetlicy,
nauczyciel wychowania fizycznego,
Malwina Nogawka
nauczyciel wychowania fizycznego,
nauczyciel informatyki,
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Monika Pinkowicz
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
nauczyciel języka niemieckiego
Kamil Prentki
nauczyciel geografii,
Małgorzata Pryjda
katecheta,
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,
Rafał Rataj
nauczyciel wychowania fizycznego,
nauczyciel przyrody,
Edyta Rogala
wychowawca świetlicy,
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
Sara Rzemińska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
logopeda,
Maciej Słomski
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
Urszula Szkudlarek  
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
nauczyciel techniki,
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Artur Trela
katecheta
Marian Wadowski
nauczyciel matematyki,
nauczyciel informatyki,
nauczyciel techniki,
nauczyciel historii
Marcel Witkowski
pedagog szkolny,
pedagog specjalny,
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
Aleksandra Woźniak
nauczyciel języka polskiego,
logopeda,
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
Kazimierz Wrona
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
Krzysztofa Wrotna
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
nauczyciel języka angielskiego,
Roksana Wysocka
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

Szkoła Podstawowa nr 5
sekretariat@spnr5jg.pl
w Jeleniej Górze
Wróć do spisu treści