Klasa 8a - SPnr5JG

Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
ul. Lotnictwa 1
58 - 500 Jelenia Góra
Szkoła Podstawowa nr 5
w Jeleniej Górze
Przejdź do treści

Klasa 8a

Dla uczniów


Egzamin ósmoklasisty 2023/2024
Język polski14 maja 2024godz. 9:00120 minut
Matematyka15 maja 2024
godz. 9:00
100 minut
Język angielski 16 maja 2024
godz. 9:00
90 minut
Termin dodatkowy egzaminu dla osób z przyczyn losowych nieobecnych na egzaminie w pierwszym terminie:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
przydatne informacje

Punkty ze świadectwa
Pierwsza część ogólnej liczby punktów to suma punktów za: wybrane oceny ze świadectwa, za średnią ocen powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie, za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia.
Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: za język polski, matematykę i dwa wybrane przedmioty, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty.
Za świadectwo z wyróżnieniem można zyskać aż 7 dodatkowych punktów. Dodatkowo 3 punkty otrzymują osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego. Jeśli ktoś był wolontariuszem w akcjach pozaszkolnych niestety może mieć problem z uzyskaniem owych 3 punktów – trzeba o tym porozmawiać z przedstawicielem szkoły, który odpowiada za szkolny wolontariat. W szczególnych sytuacjach zaświadczenia o takiej pracy dobroczynnej są honorowane, ale o tym decyduje osoba odpowiedzialna.
Sporo dodatkowych punktów można otrzymać za sukcesy w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim), konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe (zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w paragrafie 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dn. 16 marca 2017 r.). Za różne osiągnięcia w różnych konkurach można zebrać od 2 do 10 punktów. Nawet jeśli ktoś brał udział w wielu różnych konkursach i osiągnął w nich liczne sukcesy, nie może sumować punktów w sposób nieograniczony. Łącznie za udział w konkursach i turniejach można otrzymać maksymalną liczbę 18 punktów.
Punkty z egzaminu
Z puli dwustu punktów w procesie rekrutacji połowa jest do uzyskania podczas egzaminów ośmioklasisty (wyniki testów z roku 2022 będą znane 1 lipca). Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo.
Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd.
Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).
Egzaminu ośmioklasisty nie można nie zdać. Nie ma żadnego ustalonego progu punktowego, który należy osiągnąć podczas testu. Ale oczywiście im lepiej uczeń napisze sprawdziany, tym większe są jego szanse by móc dostać się do wymarzonej szkoły średniej.
Jak zwiększyć liczbę punktów?
Jak można poprawić swój wynik punktowy (i szansę na dostanie się do wybranej szkoły)? W drugiej części roku szkolnego możliwości są trzy:
  • zapracować na jak najwyższą ocenę na świadectwie z języka polskiego, matematyki i wybranych dwóch przedmiotów (np. historii i wiedzy o społeczeństwie dla większości profili humanistycznych albo biologii i chemii przy naborze na profil przyrodniczy);
  • postarać się o świadectwo „z czerwonym paskiem”, czyli poprawić oceny z wszystkich przedmiotów;
  • zawalczyć o punkty za wolontariat.

Zródło: https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/jak-obliczac-punkty

kalkulator punktów rekrutacynych
Szkoły ponadpodstawowe na terenie miasta Jelenia Góra

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego - http://zerom.4me.pl
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida - https://norwid.jgora.pl
Adres: 58-560 Jelenia Góra, ul. Gimnazjalna 2

III LO im.Jędrzeja Śniadeckiego
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
- http://zsoit.jgora.pl
Adres: 58-506 Jelenia Góra, Aleja Jana Pawła II 25

TEB Edukacja- https://teb.pl/
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 52a

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej - www.ekonom.jgora.pl
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 27

Zespół Szkół Elektronicznych - http://elektronik.jgora.pl/zse
Adres: 58-506 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica "HANDLÓWKA" - http://handlowka.edu.pl
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej- https://www.zspu.jgora.pl
Adres: 58-560 Jelenia Góra, ul. Leśna 5

Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" - http://www.zstmechanik.pl
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 10

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego - http://zsart.edu.pl
Adres: 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 34
Szkoła Podstawowa nr 5
sekretariat@spnr5jg.pl
w Jeleniej Górze
Wróć do spisu treści